Image Alt

İDEAL TEZ

Yüksek Lisans Savunma Sunumu Nasıl Hazırlanır

Yüksek lisans derslerinizi tamamladınız. Tez dönemine geçerek tezinizi de binbir sıkıntıdan sonra bitirdiniz. Geriye sadece hazırlamış olduğunuz tezi hipotezleri, sınırlılıkları, sayıltıları ve sonuçları ile savunmak kaldı. Peki nasıl yapacaksınız?

Yüksek lisans süreci akademik hayata hazırlık olduğu için kimse mükemmel bir çalışma yada hiç yapılmamış bir araştırma beklemez. Bisiklet tekrar tekrar icat edilmez ancak en azından bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğinin incelikleri ile birlikte öğrenilmiş olması istenir.

İyi bir başlangıç, yarı yarıya başarı demektir. (Andre Gıde)

Tez savunması sizin danışman hocanız ile birlikte jüri üyesi 3 hocanın da bulunduğu ve sunum şeklinde yapılan bir olaydır. En ideal yüksek lisans savuınması 45 dakikayı geçmeyecek şekilde organize edilmesini gerektirmektedir. Sunum klasik olarak ppt olarak hazırlanabileceği gibi prezi gibi farklı programlar ile ilgi çekici bir şekilde de hazırlanabilir. Metin az tutulmalı bunun yerine görsellere yer verilmelidir. Mecburi olarak metinin olması gerektiği durumlarda ise 6x6x6 kuralına mutlaka uyulmalıdır. Yani her slaytta en fazla 6 kelime 6 satır olmalı. Art arda 6 slayttan sonra mutlaka bir görsel konulmalıdır. Bu durum hem anlatıcıyı hem de dinleyiciyi sıkmayacaktır.

Hazırlanan sunumun kitabi bilgilerden uzak kısa ve öz bir şekilde genel hatları ile anlatıldıktan sonra tezin hipotezlerinin sonuçları ile birlikte sunulması istenmektedir. Özellikle tezin genel bilgiler kısmı mümkün oldukça kısa tutulmalı, yöntem ve bulgulara ağırlık verilmelidir. Bulgular normla metin olarak değil tablo, grafik ve çizelgeler ile zenginleştirerek karşıdaki jüriyi sıkmayacak ve boğmayacak bir şekilde verilmelidir.

Yapılan araştırma sonuçlarının literatür ile benzer ve farklı yönleri ortaya konularak aşırı cümle kargaşasına girmeden net cümleler ve oranlar ile sunumun tamamlanması gerekmektedir. Araştırmanın yapılış amacı; bilim dünyasına katkısı birer cümle ile sunuma eklenmelidir.

× WhatsApp