Image Alt

Tez Önerisi Nasıl Hazırlanır?

Yüksek lisans ve doktora eğitiminde, derslerini başarı ile tamamlayan her öğrencinin geçmesi gereken ilk aşama tez önerisi hazırlamak olacaktır. Yüksek lisans seviyesinde danışman hoca kontrolünde atlatılan bu aşama doktora esnasında biraz daha zorlayıcı olmaktadır. Ancak her iki seviyede de iyi bir lisanüstü eğitimi hedefleyen kişiler, çalışacağı tez konusunu henüz ders aşamasındayken araştırmaya başlamış olmalıdır. Çünkü danışman hocaların belirlenmesinde dahi bu düşünceler yönlendirici olmaktadır. (“Danışman Hoca Seçiminde Altın Değerinde Tavsiyeler” isimli yazımıza muhakkak bakınız.)

Aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz.                    (Cladue Bernard)

Tez Konusu Belirleme

Tez konusunu henüz belirlemediyseniz aşağıdaki maddelere bir göz atabilirsiniz ancak şunu hatırlatmakta fayda var; konu belirleme biraz muğlâk bir durumdur ve bu konuda sadece genel tavsiyeler verilebilir. Bunlardan bazıları;

 • Alanınızla alakalı son çıkan dergi, makale ve kitapları incelemek
 • Çok sayıda hoca ile görüşüp tavsiyeler almak
 • En önemlisi, ilgi duyduğunuz alanları belirlemek
 • En en önemlisi, konu ilerlerken başınız sıkıştığında başvurabileceğiniz birilerinin olup olmadığını kontrol etmek

Tez önerisi Nedir ve Nasıl Hazırlanır?

Lisansüstü tezinize başlamadan önce hangi alanda ve konuda çalışmak istediğinizi özetlediğiniz kısa rapora “tez önerisi” adı verilir. Bu rapor bağlı bulunduğunuz enstitünün formatına uygun olarak hazırlanmalı ve enstitünüze belirlenen teslim tarihinden önce verilmelidir.

 • Öncelikle tez öneri formu edinilmeli ve format kuralları öğrenilmelidir.
 • Tez önerisi aslında “mini tez” olarak düşünülebilir. Bunun için harcayacağınız emekler daha sonra sizi rahatlatacaktır. Çünkü tez yazım aşamasında bu prototip sizin için bir taslak görevi görecektir. Bu nedenle her türlü fedakârlığı yapabilirsiniz ve üşengeçlik göstermenize gerek yok.
 • Giriş; Tezin anlam ve önemi, Tezin amacı ve kapsamı
 • Özgün Değer; Önerilen yeni teknoloji, metot veya kuramın literatüre nasıl bir yenilik getireceği detaylı bir şekilde açıklanmalıdır.
 • Yaygın Etki; Tezin gerçekleştirilmesi sonucunda ekonomiye, toplumsal refaha ve bilimsel birikime yapılabilecek katkılar ve sağlanabilecek yararlar tartışılmalı
 • Literatür Özeti; Tez konusu ile ilgili daha önce literatürde yapılmış çalışmalar detaylı bir şekilde açıklanmalıdır.
 • Kullanılacak Yöntem veya Teknikler; Literatürde kullanılmış diğer teknik ve metotlar nelerdir, bu çalışma için tercih edilen yöntemin seçilmesinin nedeni nedir?
 • Kullanılacak teknik donanımlar, yazılımlar
 • Zaman planlaması
 • Tez bir projeye dayanıyorsa proje bilgileri (Tübitak, Santez, Avrupa Birliği vb.)
 • Kaynaklar ve Referanslar
 • Tüm bunlardan sonra tez önerisini enstitüye teslim etmeniz gerekecektir.
× WhatsApp