Doktora Tezi

Week 1

Useful Web Tools
2 videos, 1 reading
Video: Crowdsourcing
Graded: Information Technology Terms

Week 2

Programming Principles
1 video, 1 audio, 1 reading
Video: Crowdsourcing
Graded: Information Technology Terms

Week 3

Specialization
2 videos
Video: Crowdsourcing
Graded: Information Technology Terms

Doktora Tezi

Doktora süreci; akademik hayatın mutfağı olup; kariyer peşinde koşanlar için tamamlanası gereken en üst formal eğitimi meydana getirmektedir. İleri düzey ve profesyonel araştırma safhasını oluşturan bu süreç; bir çok zorlu basamaktan meydana gelmektedir. Araştırmanın temellerinin oturtulması, hipotezlerin kurulması ve bilim dünyasına yeni bir fikir yeni bir yeni bir sonuç ve sonuç sunulabilmesi için her türlü akademik danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Henüz tezinize başlamadan çalışmanızı sağlam temellere oturtulması doktora eğitiminizin en önemli aşamasıdır. Bunun için öncelikle etik kurul onayınız eksiksiz bir şekilde alınması ve tez öneri formunuzun ayrıntıları ile hazırlanması gerekmektedir.

  • Yeni bir ölçme değerlendirme geliştirme,
  • Tez öneri ve etik kurul onaylarının eksiksiz alınması,
  • Yeni bir fikir geliştirme,
  • Etik değerler kapsamında,
  • Saha araştırması, analiz ve laboratuvar sonuçlarının analiz edilmesi,
  • Eskiden kabul görmüş bir fikrin sorgulanarak yanlışlığını gösterme,
  • Periyodik TİK raporlarınızın hazırlanması,
  • Var olan bilimsel veriler ile kendi verilerimizi kıyaslayarak yorumlayabilme ,

Gerçek bir araştırma yapma doktora danışmanlığının en kritik yönlerini oluşturmaktadır.

Güncel literatür bilgisi ışığında minimum intihal ile doktora tez danışmanlığı hizmeti doktora eğitiminiz boyunca sizlere sunulmaktadır.

Syllabus

Week 1 0/4

Useful Web Tools

Starting Module: you’ll learn about different types of social software, how to think about physical collaboration and digital collaboration using the same framework, and what the challenges to success for collaborative software are.

2 videos, 1 reading
Video: Crowdsourcing
10 minutes
Graded: Information Technology Terms
3 Questions

Week 2 0/4

Programming Principles

Advanced Module: you’ll learn about different types of social software, how to think about physical collaboration and digital collaboration using the same framework, and what the challenges to success for collaborative software are.

1 video, 1 audio, 1 reading
5 minutes
Video: Crowdsourcing
10 minutes
Graded: Information Technology Terms
3 Questions

Week 3 0/3

Specialization

Professional Module: you’ll learn about different types of social software, how to think about physical collaboration and digital collaboration using the same framework, and what the challenges to success for collaborative software are.

2 videos
Video: Crowdsourcing
10 minutes
Graded: Information Technology Terms
3 Questions

Members

Our course begins with the first step for generating great user experiences: understanding what people do, think, say, and feel. In this module, you’ll learn how to keep an open mind while learning.

Total numbers of students in course
× WhatsApp