0 (546) 766 79 55
7/24 WhatsApp

0 (546) 766 79 55
08:00-22:00

TALEP FORMU
Hemen Teklif Al

LİTERATÜR TARAMA DANIŞMANLIĞI

Bilimsel anlamda bir araştırma yürütülürken dikkat edilmesi gereken teknik konular vardır. Bunlardan biri de literatür taramasıdır. Sistematik bir şekilde yapılması gereken bu aşama tez, makale veya proje yazımının en temel kısımlarından biridir.

Literatür taraması nedir?

Literatür; bir konuyla ilgili daha önceden yapılmış çalışmaların sonucunda üretilmiş olan bilginin ve bu bilginin yer aldığı kaynakların toplamına verilen addır.

Literatür taraması; ise üzerinde çalışılan konuyla ilgili var olan kaynakların taranması ve değerlendirilmesi sürecidir. Bu süreç yeni başlayanlar tarafından çok önemsenmeyip zaman kaybı olarak görülebilmektedir.  Ancak bu büyük hata çalışma ilerledikçe veya bittikten sonra tüm çabaların heba olmasına sebep olabilir. Özellikle yeterince detaylı bir araştırma yapılmadığı durumlarda önceden var olan bir çalışmayı tekrarlama gibi büyük riskler söz konusudur. Dolayısıyla tıpkı bir binanın temelinin sağlam atılması gibi yapılan çalışmanın da (tez, proje, makale vb.) temeli sağlam olmalıdır.

Literatür Taraması nasıl yapılır?

Günümüzde literatür taraması çoğunlukla internet üzerinden yapılmaktadır. Araştırmacı bu esnada gerekli gereksiz bilgi yığınları arasında bocalamaktadır. Ancak ihtiyaç duyulan hakemli-hakemsiz dergi makalelerine, konferanslara, kitaplara ve daha nice yazılı kaynaklara internet üzerinden erişilebilir. Bu nedenle sorun kaynaklara erişmekten ziyade (doğru kaynaklara erişim zamanla kazanılacak bir tecrübedir.) nelerin önemli olduğunun belirlenmesi ve araştırma için gerekli olanların bilimsel etik kuralları çerçevesinde çalışmada kullanılmasıdır.

İyi bir Literatür Taraması Nasıl Olmalıdır?

Başarılı bir literatür taraması kurallı, ciddi ve tutarlı olmalıdır. Dar ve yüzeysel değil geniş ve derinlemesine bir inceleme şeklinde yapılmalıdır. İyi bir literatür taramasında problemle ilgili nelerin yapıldığının bir betimleme şeklinde anlatılmasından kaçınılmalıdır. Daha çok konuya eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmaya çalışılır.

İyi bir literatür taraması ile alanınızdaki son gelişmelerden ve yeniliklerden haberiniz olur. Aynı zamanda bu bilgiler çalışmanızın değerini yükseltir.  Çok önemli bir aşama olan Literatür taramasında karşılaşılan en büyük problemse zaman kısıtıdır. Bu büyük handikapı aşmada uzman kadromuz sizin yanınızda yer alırken tez yazma konusundaki en büyük yükünüzü hafifletecektir.

Slide Tüm Tezlerde %10 indirim KASIM FIRSATI . Slide Tez ve Makale İntihal Raporu

100 TL ----- 50 TL Sadece
Slide tıbbi akademik danışmanlık Uzman Akademik Kadro Uygun Fiyat Garantisi
× WhatsApp