0 (546) 766 79 55
7/24 WhatsApp

0 (546) 766 79 55
08:00-22:00

TALEP FORMU
Hemen Teklif Al

SPSS VERİ ANALİZİ VE RAPORLAMA

Bilimsel çalışmalarda literatür yazımına ilave olarak yapılacak nitel veya nicel analiz ya da uygulama ile araştırmalar daha zenginleştirilebilmekte ve kalitesi artırılmaktadır. Sadece yazıdan meydana gelen tez, makale ve projeler genellikle kariyer için bir farklılık meydana getirmemektedir. Fakat yapılacak analiz ve uygulamalarla araştırmalar daha özgün olabilmektedir. Analiz yapabilmek ise yoğun bilgi ve tecrübe gerektirmektedir. Yeterli bilginiz ve tecrübeniz yok ise yapılacak uygulamalar ya da analizler çalışmanızın hüsran ile sonuçlanmasına neden olacaktır. Bilimsel araştırmalarda vazgeçilmez olan analiz işlemi eğer bilginiz ve tecrübeniz yoksa oldukça zamanın almaktadır ve hatalara açık hale gelmektedir. Aldığınız sonuçlar ise her zaman gerçeği yansıtmayabilir ve aylarca yaptığınız çalışmanızın çöpe atılmasına sebep olabilir. Bu durumda analiz konusunda uzman olan kişilerden yardım almak zamanınızın ve emeğinizin boşa gitmesini önleyecektir.

SPSS; sosyal ve sağlık alanında en fazla kullanılan programların başında gelmektedir. Bu kapsamda;

  • Faktör analizi,
  • Geçerlilik ve güvenirlilik analizi,
  • Regresyon analizi,
  • Frekans analizi,
  • Varyans analizi,
  • T-testi,
  • Anova testi,
  • Korelasyon analizi,

SPSS programında yapılabilmektedir. Saha araştırması sonucu elde edilen verilerin SPSS girişi tamamlandıktan sonra istenen analizler tablolandırılarak sonuçlar size sunulmaktadır.

Alanında uzman ekibimiz sayesinde profesyonel bir şekilde SPSS, Minitab, R-studio çalışmalarınız yapılmaktadır.

Slide Tüm Tezlerde %10 indirim KASIM FIRSATI . Slide Tez ve Makale İntihal Raporu

100 TL ----- 50 TL Sadece
Slide tıbbi akademik danışmanlık Uzman Akademik Kadro Uygun Fiyat Garantisi
× WhatsApp