0 (546) 766 79 55
7/24 WhatsApp

0 (546) 766 79 55
08:00-22:00

TALEP FORMU
Hemen Teklif Al

Tez Nasıl Hazırlanır

TEZ NASIL HAZIRLANIR

AŞAMA AŞAMA TEZ HAZIRLAMA SÜRECİ

Her çalışmanın kendi özel yöntemleri vardır, bu yüzden bir tez hazırlamak için çalışmanın türüne göre kurallar uygulanır. Bir tez hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, tezin öncelikle bilimsel bir çalışma olması ve bu çalışmanın sonucunda bilimin gelişimine katkı sunulması gerektiğidir.

Bu nedenle, “Tez nasıl hazırlanır? ” sorusunun cevabını aramak için öncelikle incelenmesi gereken çalışmalar geçmişte yazılmış akademik kalitesi yüksek tezlerdir. YÖK, geçmiş yıllarda hazırlanan tezleri sisteminden herkese açık şekilde sunarak bu konuda büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Gerekirse, çalışma yaptığınız alanın yakınındaki konuları arayabilir ve benzer konular hakkında birçok tezi inceleyebilirsiniz.

YÖK, tez araştırmanız için oldukça önemli bir kaynak olamakla birlikte, YÖK dışından erişilebilen en önemli kaynaklardan bir diğeri ProQuest dir. Bu sitede milyonlarca ulusal ve uluslararası tezin tam boyutlu belgelerini bulabilirsiniz. ProQuest’i üye olma yönetimi yazının sonunda belirtilmştir.

Belirtmiş olduğumuz önemli hususlar tez yazım sürecinde değerlendirilmelidir. Bunun yanında Tez Nasıl Hazırlanır  sorusunun cevabını aşama aşama aşağıda bulabilirsiniz.

İnsan sahip olduklarının toplamı değil, fakat henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır.
Jean-Paul Sartre

Genel olarak, çalışmanın aşamaları şöyle sıralanabilir:

 1. Tez Konusu Seçimi,
 2. Konunun Sınırlandırılması,
 3. Hipotezlerin Belirlenmesi,
 4. Araştırma Yönteminin Belirlenmesi,
 5. Geçici Planın Hazırlanması,
 6. Geçici Bir Kaynakça Oluşturulması,
 7. Notların Okunması,
 8. Tez Yazım

Tez Konusu Seçimi

Bir konu seçerken en önemli noktalardan biri, araştırmayı yapacak olan kişinin konuya olan ilgisidir. Uzun bir öğrenme ve araştırma süresi, konuyu hazırlayan kişinin konuya olan ilgisini azaltabilir. Bu nedenle, araştırmanızın başarısı için ilginizi çeken bir konunun seçilmesi çok önemlidir.

Bir araştırma konusu seçiminde süreç de önemlidir. Araştırmacılar, araştırma yapmak için gereken zamanı dikkate almalıdır.

Tez konusu seçiminde bir diğer husus, araştırmacının bilgi seviyesidir. Araştırmacı, seçilen konuyu araştırabilecek birikimde olmalı ve ilgili kaynaklara kolay erişebilmelidir.

 

Konunun Sınırlandırılması

 

Çok kapsamlı konularda çalışmak tez yazan kişiyinin işini zorlaştırabileceği gibi kapsamı dar bir konunun seçilmesi halinde de sonucu itibariyle araştırmayı anlamsız hale getirebilir. Seçilen konunun kapsamı, tez yazan kişinin zamanına ve seçilen konuya bağlıdır. Konunuzun sınırlandırılması size konu hakkında ayrıntılı bilgi edinme fırsatı verir. Konunun kapsamı konusunda nasıl bir karar verirseniz verin tez yazım süreci sonucunda çalışmanızın bilime katkıda bulunması gerektiğini unutmayın.

 

Hipotezlerin Belirlenmesi

 

Hipotez değişkenler arasında olması gereken belirli ilişkileri kontrol etmenizi sağlar. Tez yazan kişi, araştırmalarından elde ettiği bilgilere dayanarak hipotezler ortaya koymaktadır. Çalışma sırasında edinilen verilere göre, hipotezde değişiklikler yapıldı.

 

Araştırma Yönteminin Belirlenmesi

 

Araştırmacılar, araştırma yöntemini en baştan belirlemeli ve araştırma metnine seçmiş olduğu yöntem bilgisini dahil etmelidir. Tez yazım sürecinde yapılan araştırmada;

 • Kütüphane Araştırması,
 • Anketler,
 • Gözlemler,
 • Görüşmeler,
 • İstatistikler gibi yöntemler kullanılmaktadır.

 

Geçici Planın Hazırlanması

 

Geçici plan, araştırmacıların yaptıkları çalışmalar neticesinde çalışma süreçlerini nasıl kullanmak istediklerini gösteren bir taslaktır. Bu geçici plan, araştırmacıların araştırma sırasında izledikleri yolu göstermektedir. Yapılan çalışmalarda edinilen bilgilere göre bir geçici plan oluşturulur. Tez yazarken yapılan çalışmaların ayrıntılarına indikçe zaman çizelgesi değişir. Geçici plan aslında tez yazım süreci sırasında yürütülen bir ön çalışmadır.

 

Geçici Bir Kaynakça Oluşturulması

 

Kaynakların toplanması aşamasında geçici kaynak havuzu oluşturulur. Araştırma ile ilgili kaynak temin edilirken akademik kalitesi yüksek yayınlar seçilmelidir.

Elden geldiğince doğrudan şekilde kaynaklara ulaşılmalıdır. Kaynak çalışması yaparken;

 • Kitaplar,
 • Makaleler,
 • Raporlar,
 • Gazeteler,
 • Seminerler,
 • Toplantı Tutanakları ve daha fazlası dahil olmak üzere teziniz konusu ile ilgili tüm kaynakları toplayabilirsiniz.

 

Notların Okunması

 

Okuma ve not alma süreci,  hipotez ve geçici zaman çizelgelerine göre yapılır. Okurken, tez konusu ile ilgili önemli kısımlar not edilir. Kaynak toplama evresinde olduğu gibi, okuma ve not aşamasıda seçici olunmalıdır.

 

Tez Yazma Aşaması

 

Tez yazımı, belirtilen tüm araştırma sürecinin sonuçlanacağı nihai aşamadır. Tez metninin asıl amacı, araştırma nedeni olan konuyla ilgili geçmişte yapılmış olan araştırmaları, sonuçları, yorumları ve genellemeleri açık ve anlaşılır bir şekilde o kuyucuya ulaştırmaktır. Çalışmanın tüm aşamaları ve sonuçları net bir şekilde sunulmalıdır. Yaptığınız araştırma ve sonuçlara ve hazırlamış olduğunuz teze tam olarak hakim olmanı gerekiyor. Her bir satırdaki her bir kelimeyi açıklayabilmeli ve savunabilmelisiniz.

Hazırlamış olduğunuz tezi üniversiteye teslim ettikten sonra, onunla ilgili soruları cevaplamanız ve tezinizi savunmanız gerekeceğini unutmamalısınız.

 

Tez Yazım Süreci Bittikten Sonra

 

Tez danışmanınız tezinizi inceler ve bu şekilde teziniz teslim edilecek son şeklini alır.

Son şeklini alan tezinizi jüri atanma formu ile enstitüye teslim edin.

Tezin savunma günü enstitü tarafından belirlenir. Sunumunuzu belirtilen tarih için hazırlayın.

Sunumdan sonra kabul kararı verilirse, onay sayfalarını tez kopya sayısı kadar arttırın ve jüri üyesi akademisyenlere imzalatın.

Belirtilen süre zarfında jüri üyelieri ve enstitü tarafından belirtilen değişiklikler yapılmalıdır. Düzeltmeler konusunda danışmanınıza haber verin ve onay alın.

 

ProQuest Üyelik Süreci

 

ProQuest, yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda tezi bünyesinde bulunduran uluslararası olarak tanınan bir kaynaktır. ProQuest kullanarak tarama yapabilmeniz için Milli Kütüphaneye üye olmalısınız. ProQuest’te 2.3 milyondan fazla yüksek lisans ve doktora tezi bulunmaktadır.

 

YÖK Tez Tarama Sitesi

Milli Kütüphane Üyeliği İçin

ProQuest Web Sitesi

 

Talep Formu Doldurmak İstiyorum!

Bilgi almak İstiyorum!

× WhatsApp